Beit Tri-city 

Structure:

Beit Tri-city is an internal unit of the Beit Polska religious association, to which belong some members registered in Beit Polska association.

Board and Membership:

Information about the members and authorities of Beit Tri-city is not officially available, only accessible inside of Beit Polska. Beit Tricity does not have an official register adderss.

Media and Internet:

People who identify with Beit Trójmiasto keep an fanpage on Facebook (see here).

Activities:

On average once a month people associated with Beit Tricity run meetings in a room shared to them by the City of Gdynia. The prayer room is symbolically called Beit Chaim, which in Hebrew means "cementery" (בית חיים  see on Virtual Shtetl and Wikipedia). It is a symbolic name probably referring to the destruction of the Jewish community in Poland during the Holocaust and post-war attempts to rebuild it.

source: internet

Beit Trójmiasto 

to wewnętrzna struktura związku wyznaniowego Beit Polska, do której należą niektórzy członkowie zarejestrowani w Beit Polska. Informacje o członkach  oraz władzach Beit Trójmiasto nie są oficjalnie dostępne, znane tylko władzom Beit Polska. Beit Trójmiasto nie posiada oficjalnego adresu. Osoby identyfikujące się z Beit Trójmiasto prowadzą na facebooku fanpage (zobacz tutaj). Osoby związane z Beit Trójmiasto średnio raz w miesiącu prowadzą spotkania w lokalu udostępnionym w 2015 roku przez Miasto Gdynia. Ten pokój modlitwy nazywa się symbolicznie Beit Chaim, co w j. hebrajskim oznacza "cmetarz" ( בית חיים zob. na  Wirtualny Sztetl i Wikipedia). Ta symboliczna a zarazem kontrowersyjna nazwa na dom modlitwy prawodopodobnie nawiązująca do zniszczenia żydowskiej społeczności w Polsce w czasie Holokaustu i powojennych prób jego odbudowy.

źródło: internet